Cookies en digitale persoonsgegevens van bezoekers:

Beheer
De website www.allgoworldwide.com staat onder beheer van All Go Forwarding BV. Onze contactgegevens zjn op deze website te vinden.

De All Go Group bestaat uit All Go Forwarding BV, All Go USA, Inc., All Go Far East Logistics – Shanghai office en All Go Far East Logistics – Hong Kong office.

Gegevens van bezoekers
De gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.allgoworldwide.com worden niet bewaard, ze zijn ook anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Cookies
All Go Group maakt GEEN gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekst bestanden die door een pagina van de website op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en uw IP-adres. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Kijk hier voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/moet-ik-cookies-accepteren-om-alle-functionaliteit/#action-32

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij All Go Forwarding BV. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer : All Go Forwarding BV is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die klant is bij All Go group.

Persoonsgegevens die wij verwerken
All Go Forwarding BV kan de gegevens die door de klant verstrekt worden opslaan en voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het op de hoogte houden van de voortgang van een opdracht.
 • Het sturen van één of meerdere e-mails of telefoontjes die betrekking hebben op de order.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera.
 • Het identificeren van personen in onze boekhoudsoftware, onze logistieke applicatie(s) en in onze e-mail database.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer, KVK nummer en BTW-nummer van uw bedrijf

All Go group bewaart de bovenstaande (persoons) gegevens in haar boekhoudsoftware, logistieke applicatie(s) en e-mail database zo lang als noodzakelijk is of voor onbepaalde tijd om u een volgende keer snel van dienst te kunnen zijn. U kunt deze gegevens echter op verzoek altijd  laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, zie contactgegevens.

Gegevens verstrekken aan derden en geautomatiseerde besluitvorming
All Go Group deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten een expeditieovereenkomst met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd. All Go Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor acquisitie. All Go Group neemt tevens geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor bedrijven en / of personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw bedrijfs – en/of persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All Go Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allgoworldwide.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. All Go Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All Go Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder andere door de website te versleutelen (ssl). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@allgoworldwide.com.

All Go Forwarding BV, Industrieweg 7, 3281 LB Numansdorp

info@allgoworldwide.com, tel. +31(0)186-667111,  KvK No. 23077283